LinkLife voorwaarden voor beheerders

LinkLife voorwaarden voor beheerders


Algemene voorwaarden voor het beheren van een LinkLife startpagina.

Artikel 1
Op de betrekkingen tussen de beheerder van een startpagina bij LinkLife is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 
Artikel 2
De beheerder van een startpagina bij LinkLife dient zich aan de regels en algemene voorwaarden te houden. LinkLife behoudt zich het recht om aanvullende regels op te stellen die bekend worden gemaakt via een nieuwsbrief, email of op een andere manier. LinkLife zal uitsluitend in uitzonderlijke situaties gebruik maken van deze bevoegdheid.
 
Artikel 3
De beheerder van een startpagina bij LinkLife heeft het recht om met inachtneming van de regels en algemene voorwaarden de startpagina naar eigen inzicht te beheren, promoten en exploiteren. Een startpagina blijft echter eigendom van LinkLife.
 
Artikel 4
Na registratie van een startpagina op LinkLife zal de beheerder van de startpagina maximaal een keer per twee maanden de nieuwsbrief van LinkLife ontvangen.
 
Artikel 5
LinkLife heeft het recht zonder opgaaf van redenen een startpagina zelf te bewerken of te verwijderen. LinkLife zal deze sanctie echter nooit toepassen als de startpagina aan de regels en algemene voorwaarden voldoet.
 
Artikel 6
De beheerder van een startpagina bij LinkLife dient de pagina binnen 1 maand na aanmelding volgens de regels en algemene voorwaarden online te zetten. LinkLife heeft het recht om de gereserveerde naam na deze termijn weer vrij te geven.
 
Artikel 7
Een startpagina bij LinkLife dient minimaal 30 kwaliteits links te bevatten, op een LinkLife pagina mogen maximaal twee links naar dezelfde site verwijzen.
 
Artikel 8
Opgeslagen pagina's met minder dan 30 links worden na 21 dagen automatisch verwijderd.
 
Artikel 9
De beheerder mag een onbeperkt aantal pagina's aanmaken. Het is echter niet toegestaan om dezelfde inhoud op verschillende pagina's te plaatsen.
Vrijwel identieke pagina's zullen worden verwijderd. In dit geval worden ook het bijbehorende account gewist vanwege deze spamactiviteiten.
 
Artikel 10
Op een LinkLife pagina mag de beheerder 10 commerciele links plaatsen van een partnerprogramma.
Let op
: voor Google Adsense geldt maximaal 1 beeldadvertentie  en 2 tekstlink blokken per startpagina.
Het maximale voor Adsense advertenties is 3 per soort, Linklife plaats zelf 2 beeldadvertenties en 1 tekstblok met links.
 
Artikel 11
De beheerder van een startpagina is altijd zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de betreffende pagina.
LinkLife draagt hier geen enkele verantwoordelijkheid voor.
 
Artikel 12
Bij LinkLife zijn 18+ pagina's niet toegestaan.
Bij plaatsing worden de desbtreffende pagina onmiddelijk verwijderd en het account gewist.
Wij testen de inhoud automatisch op Adult content.
 
Artikel 13
De beheerder zal op de startpagina geen link plaatsen die inbreuk maakt op de rechten van derden of die in strijd is met de Nederlandse wet en regelgeving.
Hieronder volgt een opsomming van onderwerpen die in ieder geval verboden zijn ook links naar zulke sites zijn niet toegestaan.
Artikel 14
Het versturen van SPAM als beheerder van een startpagina van LinkLife is ten strengste verboden.
 
Artikel 15
De persoonsgegevens (waaronder het emailadres) die door de beheerder van een startpagina worden verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven, tenzij LinkLife daartoe wettelijk verplicht wordt. LinkLife heeft een strenge Anti-Spam policy voor u en onszelf.